วันเวลาปัจจุบัน อาทิตย์ 01 ต.ค. 2023 4:44 pm

 • คณะเรานักเรียนเก่าอำนวยศิลป์
  เว็บไซด์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางของคณะเรา นักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบัน และครูอำนวยศิลป์ ทุกรุ่น ทั่วโลก ไม่มีวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายใดๆให้เกิดความขัดแย้งทางการเมือง ศาสนาและสังคม
  25 หัวข้อ
  31 กดเพื่อโพสต์
  โพสต์ล่าสุด หลับให้สบายครับพี่ชัยวัฒน์ ไต…
  โดย เดชา66 ดูข้อความล่าสุด
 • บอร์ดของรุ่น 1-39
  ทำเนียบรุ่น
  รุ่น 1-10, (ไม่พบข้อมูลแน่ชัด)
  รุ่นสิงห์แก่ ปีการศึกษาที่จบ ม.6 2478 / ม. 8 2490 และ ม.6 2479 / ม.8 2491
  รุ่นโตโจ ปีการศึกษาที่จบ ม.6 2485 / เตรียม2 2487
  รุ่นลมหอบ ปีการศึกษาที่จบ ม.6 2486 / เตรียม2 2488 และ ม.6 2487 / เตรียม2 2489
  รุ่นลมหวน ปีการศึกษาที่จบ ม.6 2488 / เตรียม2 2490 และ ม.6 2489 / เตรียม2 2491
  รุ่น90-92 ปีการศึกษาที่จบ ม.6 2490 / ม.8 2492 และ ม.6 2491 / ม.8 2493
  รุ่นยี่สิบสามตุลา, รุ่นรักสามัคคี ปีการศึกษาที่จบ ม.6 2492 / ม.8 2494 และ ม.6 2493 / ม.8 2495 และ ม.6 2494 / ม.8 2496
  รุ่นปากคลอง-กองดับเพลิง ปีการศึกษาที่จบ ม.6 2495 / ม.8 2497 และ ม.6 2496 / ม.8 2498 และ ม.6 2497 / ม.8 2499
  รุ่น500 ปีการศึกษาที่จบ ม.6 2498 / ม.8 2500
  รุ่น901 ปีการศึกษาที่จบ ม.6 2499 / ม.8 2501
  รุ่นทุ่งพญาไท ปีการศึกษาที่จบ ม.6 2500 / ม.8 2502
  รุ่นเจ้าอาวาส ปีการศึกษาที่จบ ม.6 2501 / ม.8 2503
  รุ่นชาววัง ปีการศึกษาที่จบ : ม.6 2502 / ม.8 2504 และ ม.6 2503 / ม.8 2505
  รุ่นม.ศ.4-5 รุ่นแรก ปีการศึกษาที่จบ : ม.6 2504 / ม.ศ.5 2506
  รุ่นแชมป์, รุ่นม.6 สุดท้าย ปีการศึกษาที่จบ : ม.6,ม.ศ.3 2505 / ม.ศ.5 2507 และ ม.6 2506 / ม.ศ.5 2508

  หมายเหตุ ***
  - รุ่น ลมว่าว ปีการศึกษาที่จบ : ม.ศ.3 2507
  - รุ่น เรียวทอง ปีการศึกษาที่จบ : ม.ศ.3 2509
  - รุ่น เข้าวัง ปีการศึกษาที่จบ : ม.ศ3
  2522
  0 หัวข้อ
  0 กดเพื่อโพสต์
  ไม่มีโพสต์ใหม่
 • บอร์ดของรุ่น 40-49
  ทำเนียบรุ่น
  รุ่น 40 ลมโชย ปีที่จบการศึกษา ม.ต้น 2507 / ม.ปลาย 2509
  รุ่น 41 308-510 ปีที่จบการศึกษา ม.ต้น 2508 / ม.ปลาย 2510
  รุ่น 42 เรียวทอง ปีที่จบการศึกษา ม.ต้น 2509 / ม.ปลาย 2511
  รุ่นลมว่าว (รุ่น308-510 +รุ่นเรียวทอง)
  รุ่น 43 1012 ปีที่จบการศึกษา ม.ต้น 2510 / ม.ปลาย 2512
  รุ่น 44 จานบิน ปีที่จบการศึกษา ม.ต้น 2511 / ม.ปลาย 2513
  รุ่น 45 จานทอง ปีที่จบการศึกษา ม.ต้น 2512 / ม.ปลาย 2514
  รุ่น 46 สามัคคี-้ชคกี้ ปีที่จบการศึกษา ม.ต้น 2513 / ม.ปลาย 2515
  รุ่น 47 โล่ห์ทอง-วีไอพี ปีที่จบการศึกษา ม.ต้น 2514 / ม.ปลาย 2516
  รุ่น 48 หญ้าแพรก ปีที่จบการศึกษา ม.ต้น 2515 / ม.ปลาย 2517
  รุ่น 49 เกลียวทอง ปีที่จบการศึกษา ม.ต้น 2516 / ม.ปลาย 2518
  0 หัวข้อ
  0 กดเพื่อโพสต์
  ไม่มีโพสต์ใหม่
 • บอร์ดของรุ่น 50-59
  ทำเนียบรุ่น
  รุ่น 50 สิงห์สำอาง ปีการศึกษาที่จบ : ม.ศ.3 2517 / ม.ศ.5 2519
  รุ่น 51 สิงห์ผยอง ปีการศึกษาที่จบ : ม.ศ.3 2518 / ม.ศ.5 2520
  รุ่นลูกป๋า 52 ปีการศึกษาที่จบ : ม.ศ.3 2519 / ม.ศ.5 2521,
  รุ่น 53 สกายแล๊ป ปีการศึกษาที่จบ : ม.ศ.3 2520 / ม.ศ.5 2522
  รุ่น 54 เกษียณป๋าพา ปีการศึกษาที่จบ : ม.ศ.3 2521 / ม.ศ.5 2523
  รุ่น 55 สนั่นกรุง ปีการศึกษาที่จบ : ม.ศ.3 2522 / ม.ศ.5 2524
  รุ่น 56 ฉลองกรุง ปีการศึกษาที่จบ : ม.ศ.3 2523 / ม.ศ.5 2525
  รุ่น 57 ห้าเจ็ด ปีการศึกษาที่จบ : ม.3 2523 / ม.6 2526
  รุ่น 58 บุกเบิก ปีการศึกษาที่จบ : ม.3 2524 / ม.6 2527
  รุ่น 59 ลั่นทุ่ง ปีการศึกษาที่จบ : ม.3 2525 / ม.6 2528
  18 หัวข้อ
  19 กดเพื่อโพสต์
  โพสต์ล่าสุด รุ่น 55 ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
  โดย PratanWeb ดูข้อความล่าสุด
 • บอร์ดของรุ่น 60-69
  ทำเนียบรุ่น
  รุ่น 60 เฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษาที่จบ : ม.3 2526 / ม.6 2529
  รุ่น 61 ร่มเกล้า ปีการศึกษาที่จบ : ม.3 2527 / ม.6 2530
  รุ่น 62 รัชมัง ปีการศึกษาที่จบ : ม.3 2528 / ม.6 2531
  รุ่น 63 รั้วสัมพันธ์ ปีการศึกษาที่จบ : ม.3 2529 / ม.6 2532
  รุ่น 64 สุดท้ายชายล้วน ปีการศึกษาที่จบ : ม.3 2530 / ม.6 2533
  รุ่น 65 ราชเทวี ปีการศึกษาที่จบ : ม.3 2531 / ม.6 2534
  รุ่น 66 ฉัตรเฉลิม ปีการศึกษาที่จบ : ม.3 2532 / ม.6 2535
  รุ่น 67 หกสิบเจ็ด ปีการศึกษาที่จบ : ม.3 2533 / ม.6 2536
  รุ่น 68 มัจฉาพญาไท ปีการศึกษาที่จบ : ม.3 2534 / ม.6 2537
  รุ่น 69 กาญจนาภิเษก ปีการศึกษาที่จบ : ม.3 2535 / ม.6 2538
  9 หัวข้อ
  10 กดเพื่อโพสต์
  โพสต์ล่าสุด ด๊อกเตอร์ หมอตี๋ รุ่น64 เภสัช…
  โดย PratanWeb ดูข้อความล่าสุด
 • บอร์ดของรุ่น 70-79
  ทำเนียบรุ่น
  รุ่น 70 สุดท้ายตึกไม้ ปีการศึกษาที่จบ : ม.3 2536 / ม.6 2539
  รุ่น 71 โซ่สัมพันธ์ ปีการศึกษาที่จบ : ม.3 2537 / ม.6 2540
  รุ่น 72 หกรอบ ปีการศึกษาที่จบ : ม.3 2538 / ม.6 2541
  รุ่น 73 ราชพฤกษ์ ปีการศึกษาที่จบ : ม.3 2539 / ม.6 2542
  รุ่น 74 ป่าศักดิ์ ปีการศึกษาที่จบ : ม.3 2540 / ม.6 2543
  รุ่น 75 ฟ้าคราม ปีการศึกษาที่จบ : ม.3 2541 / ม.6 2544
  รุ่น 76 ยุคันตฤกษ์ ปีการศึกษาที่จบ : ม.3 2542 / ม.6 2545
  รุ่น 77 เบิกบาน ปีการศึกษาที่จบ : ม.3 2543 / ม.6 2546
  รุ่น 78 ผลัดใบ ปีการศึกษาที่จบ : ม.3 2544 / ม.6 2547
  รุ่น 79 ฉลองราชย์ ปีการศึกษาที่จบ : ม.3 2545 / ม.6 2548
  0 หัวข้อ
  0 กดเพื่อโพสต์
  ไม่มีโพสต์ใหม่
 • บอร์ดของรุ่น 80-89
  ทำเนียบรุ่น
  รุ่น 80 ร่วมริน ปีการศึกษาที่จบ : ม.3 2546 / ม.6 2549
  รุ่น 81 รุ่นแรกตึกร้าว ปีการศึกษาที่จบ : ม.3 2547 / ม.6 2550
  รุ่น 82 ระรื่น ปีการศึกษาที่จบ : ม.3 2548 / ม.6 2551
  รุ่น 83 เบิกฟ้า ปีการศึกษาที่จบ : ม.3 2549 / ม.6 2552
  รุ่น 84 84 ปีการศึกษาที่จบ : ม.3 2550 / ม.6 2553
  รุ่น 85 โล่ห์ทอง-ฉลองชัย ปีการศึกษาที่จบ : ม.3 2551 / ม.6 2554
  รุ่น 86 86 ปีการศึกษาที่จบ : ม.3 2552 / ม.6 2555
  รุ่น 87 ปิดกรุง ปีการศึกษาที่จบ : ม.3 2553 / ม.6 2556
  รุ่น 88 สุดสาคร ปีการศึกษาที่จบ : ม.3 2554 / ม.6 2557
  รุ่น 89 สุนทราพร ปีการศึกษที่จบ : ม.3 2555 / ม.6 2558
  0 หัวข้อ
  0 กดเพื่อโพสต์
  ไม่มีโพสต์ใหม่
 • บอร์ดของรุ่น 90-99
  ทำเนียบรุ่น
  รุ่น 90 09-90 ปีการศึกษาที่จบ : ม.3 2556 / ม.6 2559
  รุ่น 91 ดารารัตน์ ปีการศึกษาที่จบ : ม.3 2557 / ม.6 2560
  รุ่น 92 ๙2๑8 ปีการศึกษาที่จบ : ม.3 2558 / ม.6 2561
  รุ่น 93 ลมฝุ่น ปีการศึกษาที่จบ :
  ม.3 2559 / ม.6 2562
  รุ่น 94 หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ปีการศึกษาที่จบ : ม.3 2560 / ม.6 2563

  นักเรียนปัจจุบัน
  รุ่น 95 ปีการศึกษาที่จบ : ม.3 2561 / ม.6 2564
  รุ่น 96 ปีการศึกษาที่จบ : ม.3 2562 / ม.6 2565
  รุ่น 97 ปีการศึกษาที่จบ : ม.3 2563 / ม.6 2566
  รุ่น 98 ปีการศึกษาที่จบ : ม.3 2564 / ม.6 2567
  รุ่น 99 ปีการศึกษาที่จบ : ม.3 2565 / ม.6 2568
  0 หัวข้อ
  0 กดเพื่อโพสต์
  ไม่มีโพสต์ใหม่

เข้าสู่ระบบ   •  สมัครสมาชิก

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังออนไลน์ทั้งหมด 1 ท่าน :: 0 ลงทะเบียนแล้ว, ซ่อน 0 ท่าน และ บุคคลทั่วไป 1 (ใน 5 นาทีที่ผ่านมา)
ออนไลน์มากที่สุด 27 ท่าน เมื่อ อังคาร 15 ส.ค. 2023 12:58 am

ผู้ใช้งานขณะนี้ : ไม่มีสมาชิกใหม่
กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ, Moderators, สมาชิก, สมาชิกใหม่ลงทะเบียน, บุคคลทั่วไป

วันเกิด

ยังไม่ระบุวันเกิด

สถิติ

โพสต์ทั้งหมด 57 • หัวข้อทั้งหมด 52 • สมาชิกทั้งหมด 3782 • สมาชิกใหม่ล่าสุด RichardVoW