เชิญชวนทำบุญให้เพื่อนสิงห์สำอางที่เสียชีวิต

ทำเนียบรุ่น
รุ่น 50 สิงห์สำอาง ปีการศึกษาที่จบ : ม.ศ.3 2517 / ม.ศ.5 2519
รุ่น 51 สิงห์ผยอง ปีการศึกษาที่จบ : ม.ศ.3 2518 / ม.ศ.5 2520
รุ่นลูกป๋า 52 ปีการศึกษาที่จบ : ม.ศ.3 2519 / ม.ศ.5 2521,
รุ่น 53 สกายแล๊ป ปีการศึกษาที่จบ : ม.ศ.3 2520 / ม.ศ.5 2522
รุ่น 54 เกษียณป๋าพา ปีการศึกษาที่จบ : ม.ศ.3 2521 / ม.ศ.5 2523
รุ่น 55 สนั่นกรุง ปีการศึกษาที่จบ : ม.ศ.3 2522 / ม.ศ.5 2524
รุ่น 56 ฉลองกรุง ปีการศึกษาที่จบ : ม.ศ.3 2523 / ม.ศ.5 2525
รุ่น 57 ห้าเจ็ด ปีการศึกษาที่จบ : ม.3 2523 / ม.6 2526
รุ่น 58 บุกเบิก ปีการศึกษาที่จบ : ม.3 2524 / ม.6 2527
รุ่น 59 ลั่นทุ่ง ปีการศึกษาที่จบ : ม.3 2525 / ม.6 2528
กฎการใช้บอร์ด
โตๆกันแล้ว ไม่ขออะไรเยอะ
ห้ามโพสต์หยาบคาย ห้ามปีนเกลียว ห้ามส่อเสียด ห้ามทะเลาะ วิวาท ขัดแย้ง หลีกเลี่บงความรุนแรง
ตอบกลับโพสต์
ภาพประจำตัวสมาชิก
PratanWeb
Administrator
กดเพื่อโพสต์: 51
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 07 พ.ย. 2020 12:56 am
ติดต่อ:

เชิญชวนทำบุญให้เพื่อนสิงห์สำอางที่เสียชีวิต

โพสต์ โดย PratanWeb »

เชิญชวนทำบุญให้เพื่อนสิงห์สำอางที่เสียชีวิต

รายชื่อเพื่อน อ.น.ศ.รุ่น50 สิงห์สำอาง ที่ล่วงลับไปแล้ว

1.นายกิจนภา ศรีโพธิ์ช้าง
2.นายพรศักดิ์ อนันตสินกุล
3.พ.ศิริชัย ประธานธุรารักษ์
4.นายบรรเจิด แจ่มจันทร์
5.นายนพสิทธิ์ พิทยฉัตรพงศ์
6.นายอนุมาน ลีละศร
7.นายอนุชา จูงพล
8.นายชวลิต บุญยัง
9.นายเลอพงษ์ สอนง่าย
10.นายวีรวุฒิ วิบูลย์ศิลป์
11.นายสมภพ นิลวงศ์
12.นายวิภาส ศรีนวกุล
13.นายสังวร บูรณะ
14.นายสมบัติ สุวรรณวิเวก
15.นายดนัย ปาณัษเฐิยร
16.พ.อ.​ สถาพร ทูลทอง
17.นายวิมล เฉินบำรุง
18.นายอุดม พัฒนานิธิ
19.นาย สมชาย แก้วศรีช่วง
20.นายวินยู เต็มเติมทรัพย์
21.นายสุชาติ ตั้งเลิศผลานนท์
22.นายบุญลาภ ซุงสุวรรณ
23.นายกลยุทธ จันทสิโร
24.นายศักดิ์สยาม หงษ์ทอง
25.นายวิชัย พันธ์ทอง
26.นายวิชัย แซ่เบ้
27.นายลือชัย ชัยนิรันดร
28.วัฒนา คำปาน
29.นพดลวิเศษศิลป์
30.คงศักดิ์ ศรีวิลัย
31.เกียรติพล หาญโยธี
32.ธาดา เพ็ญตระกูล
33.นพพร สังขพิทักษ์
34. อาคม แพทย์วงศ์
35.นพเลิศ กฤษณรัตน์
36.ประภาส แสงขำ
37.วิชัย ภู่พงศ์พัฒนา
38. วิชัย แซ่ตั้ง
39.วรรณะ สุขสมหมาย
40.อานนท์ สุขสกุล
41.ธีรยุทธ คติยรังสรรค์
42.วิโรจน์ อุดรทะเลอไทย
43.ชรินทร์ สุวรรณรักษ์
44.สุวรรณ อาภาวุฒิชัย
45.กวีณัติ กาญจนวิวัฒนศิริ
46.ประจวบ สมพร
47.โกวิทย์ วิสิทธิ์
48.ชรินทร์ นิติธัญญรัตนา
49.สุเทพ วอเพชร
50.นาวา วงศ์วราวิภัทร์
51.ไพศาล เฮงแสงชัย
52.เกรียงศักดิ์ อรรถมานะ
53.นพพร มั่นใจ
54.ชัยยันต์ ยิ้มคมขำ
55.พิทยา พรหมวรรณ
56.รวีวัฒน์ พัฒน์สิน
57.นพพร สามัตถิยากร
58.นริศ บุญเกิด
59.ชาญณรงค์ นาควัชระ
60.เรียว รักตาศวิน
61.วิเชียร มากบุญ
62.เรืองรุจน์ กรุงทองพัฒนา
63.ทวีศักดิ์ กาจณทวีกุล
64.ทินกร ตระสินชัย
65.เจริญ ขวัญบุญ
66.ประชา วิเศษสิทธิมนต์
67.พ.ต.อ.ชนะ หิรัญพงษ์
68.อิศรา เบ้าหล่อเพชร
69.พิณชัย กล่อมเกลา
70.จักรกริช แสงสะอาด
71.ธงชัย ศุภเลิศมงคลชัย
72.ขุนพล ลิ่มทองขาว
73.อภิรมย์ วงศ์จิระกิจ
74.มาโนช บุษยเพศ
75.วิเชียร เอื้ออารีวรกุล
76.โอภาส เจริญวงศ์
77.กฤตภาส มุกดาประเสริฐ 4 ธ.ค.62
78.วิพรรณ วีรธรรมสาธิต
79.ชัยโย หน่อสุวรรณ
80.สุมนตรี เนื่องศรี
81.ดร.สุชิต ผลเจริญ
82.สมเกียรติ เจริญสุข
83.หลวงพี่ทินกร จันทร์แดง
84.สุพจน์ จุนเจือศุภฤกษ์
85.สมบัติ วัฒนพรมงคล
86 เมธี เจ็งธรรม
87.สมบูรณ์ ทองประดิษฐ์
88.นิรันดร์ สมวิจิตร
89.เรวัติ วัฒนชีวโนปกรณ์
90.สิทธิชัย วงศ์วัฒนา
91.นายนรเศษฐ จีนปฏิพัฒน์

ขอเรียนเชิญเพื่อนๆทุกคนที่สะดวกร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ครูและเพื่อนๆอนศ.50 ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว
ในวันเวลาที่ท่านพร้อม


PratanWeb
ANS.31924
FB/Twitter/LINE : heavyWAT | IG : heavy.WAT | YT : เฮฟวี่วัฒน์

ห้ามโพสต์หยาบคาย ห้ามปีนเกลียว ห้ามส่อเสียด ห้ามทะเลาะ วิวาท ขัดแย้ง หลีกเลี่ยงความรุนแรง
ตอบกลับโพสต์

ผู้ใช้งานขณะนี้

สมาชิกกำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และบุคลทั่วไป 1